Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие29 септември 2010Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

SCENIHR - Minutes of 1st Working Group on New Challenges for Risk Assessment Meeting of 9 September 2010