Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 október 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCENIHR - Minutes of Working Group Meeting on Synthetic Biology of 11 July 2013