Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 jún 2015Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCENIHR - Request for a scientific opinion on biological effects of UV-C radiation relevant to health with particular reference to UV-C lamps