Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem30 novembris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Final Opinion on Biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetic purposes