Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 november 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Final Opinion on Biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetic purposes