Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 februāris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Final Opinion on Biological effects of UV-C radiation relevant to health with particular reference to UV-C lamps