Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie22 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Final Opinion on the potential for anaerobic biodegradability in marine and freshwater of Linear Alkylbenzene Sulphonates (LAS)