Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 máj 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - The Hearing on two Scientific Advices on breast implants has been cancelled for extremely low participation