Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas28 vasaris 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCHEER - Minutes of 6th Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 24 February 2017