Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 február 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of 6th Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 24 February 2017