Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas14 rugsėjis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCHEER - Minutes of 8th Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 12 September 2017