Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem14 septembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Minutes of 8th Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 12 September 2017