Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 september 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of 8th Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 12 September 2017