Skip to main content
Public Health
Nyhet14 september 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

SCHEER - Minutes of 8th Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 12 September 2017