Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on certain organic chemicals emitted from squishy toys of 19 November 2019