Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on certain organic chemicals emitted from squishy toys of 20 April 2020