Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas18 lapkritis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on Electromagnetic fields (EMF) I of 17 November 2022