Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem18 novembris 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on Electromagnetic fields (EMF) I of 17 November 2022