Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem25 novembris 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on Electromagnetic fields (EMF) II of 24 November 2022