Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 november 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on Electromagnetic fields (EMF) II of 24 November 2022