Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 apríl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on Guidance on the benefit-risk assessment of the presence of phthalates in certain medical devices of 19 March 2018