Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 október 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on guidelines on the benefit-risk assessment of the presence of phthalates in certain medical devices of 17 September 2018