Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 jún 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on guidelines on the benefit-risk assessment of the presence of phthalates in certain medical devices of 05-06 June 2019