Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 februāris 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on potential risks to human health of Light Emitting Diodes (LEDs) of 5-6 February 2018