Skip to main content
Public Health
Meddelelse19 December 2016Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 13 December 2016