Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas19 gruodis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 13 December 2016