Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2016. gada 19. decembrisVeselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 13 December 2016