Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 decembris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 13 December 2016