Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa19 grudzień 2016Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 13 December 2016