Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 december 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 13 December 2016