Skip to main content
Public Health
Meddelelse14 Oktober 2021Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on safety of Titanium Dioxide in toys of 28-29 September 2021