Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 december 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Minutes of the Working Group meeting on the safety of Titanium Dioxide in toys of 8 December 2021