Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 apríl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER Opinion on non-human primates testing in Europe was published in "Drug Discovery Today: Disease Models"