Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 november 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Opinion open for comments on "Draft Environmental Quality Standards for Priority Substances under the Water Framework Directive" - Triclosan (deadline: 03/01/22)