Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Opinion open for comments on the potential for anaerobic biodegradability in marine and freshwater of Linear Alkylbenzene Sulphonates (LAS) - deadline: 25 May 20