Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem5 decembris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Read the new factsheet: "How does the Scientific Committee Health, Environmental and Emerging Risks help protect people and the environment?"