Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 december 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Read the new factsheet: "How does the Scientific Committee Health, Environmental and Emerging Risks help protect people and the environment?"