Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 júl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Request for a scientific Opinion on Anaerobic Biodegradation of Linear Alkylbenzene Sulphonates (LAS)