Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 júl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Request for a scientific Opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF)