Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 júl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Request for a scientific Opinion on the safety of breast implants in relation to anaplastic large cell lymphoma