Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 november 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHEER - Request for a scientific Opinion on "A technical assessment by JRC on nuclear energy under the ‘do no significant harm’ criterion of the taxonomy regulation"