Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem28 novembris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Request for a scientific opinion on the tolerable intake of aluminium with regards to adapting the migration limits for aluminium in toys