Skip to main content
Public Health
Nyhet28 november 2016Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

SCHEER - Request for a scientific opinion on the tolerable intake of aluminium with regards to adapting the migration limits for aluminium in toys