Skip to main content
Public Health
Meddelelse23 Oktober 2012Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCHER - Opinion on Cadmium in Fertilisers - Additional Request on the Risk Assessment Report from the Kingdom of Sweden (Human Health)