Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem23 oktobris 2012Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHER - Opinion on Cadmium in Fertilisers - Additional Request on the Risk Assessment Report from the Kingdom of Sweden (Human Health)