Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa23 październik 2012Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCHER - Opinion on Cadmium in Fertilisers - Additional Request on the Risk Assessment Report from the Kingdom of Sweden (Human Health)