Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 október 2012Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHER - Opinion on Cadmium in Fertilisers - Additional Request on the Risk Assessment Report from the Kingdom of Sweden (Human Health)