Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 október 2014Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCHER - Request for a scientific opinion on new conclusions regarding future trends of cadmium accumulation in EU arable soils