Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa26 maj 2016Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Scientific Opinion on Risk Assessment of Synthetic Biology was published in "Trends in Biotechnology"