Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 máj 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Scientific Opinion on Risk Assessment of Synthetic Biology was published in "Trends in Biotechnology"