Skip to main content
Public Health
Nyhet26 maj 2016Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Scientific Opinion on Risk Assessment of Synthetic Biology was published in "Trends in Biotechnology"